Strona glowna

Drzewo to od wieków materiał, który jest bardzo szeroko wykorzystywany. Jest to surowiec drzewny, który otrzymuje się ze ściętych drzew, które potem są formowane prze obróbkę. Z technicznego punktu widzenia, to materiał kompozytowy o osnowie polimerowejwzmaniany ciągłymi włóknami polimerowymi.

Jest bardzo łatwo pozyskiwanym materiałem, który nie wymaga zbyt wiele technologicznych obróbek, aby mogło być używane. Jest szeroko wykorzystywane między innymi jako paliwo do celów przemysłowych, technicznych i gospodarczych.

Istniej wiele gatunków drzew, lecz nie wszystkie mają znaczenie użytkowe i nie wszystkie można użyć.

Drewno jest najstarszym materiałem używanym przez człowieka. Początkowo był jedynie nośnikiem energii, którą wykorzystywani poprzez spalenie drewna oraz był podstawowym materiałem budowlanym do ówczesnych chałup, domów, budowli gospodarczych, kościołów, mostów i innych budowli. Ich wykorzystanie w budownictwie było bardzo szerokie i przez tysiąclecia doskonałe. Z drewna robiono również meble, narzędzia, sprzęty domowe, naczynia, łódki, wozy, sanie, czyli można powiedzieć, że drewno pozwalało dawnym ludziom normalnie funkcjonować. Również przemysł opiera się na drewnie, chociażby w kopalniach wykorzystywani ten materiał jako obudowy górnicze.

Dzisiaj drewno nie ma już tak bardzo istotnego znaczenia, ale nadal jest używany, chociażby jak materiał konstrukcyjny lub wykończeniowy. Jest popularny dzięki swej lekkości i wytrzymałości. Stosuje się go obecnie jak materiał podłogowy, przy budowę dachów, altan, wiat, pergoli, mebli, zabawek.

Mimo, że czasy, w których drewno było rozpowszechnione i szeroko uży wane już minęły, to nadal są takie kraje, w których jest on bardzo ważnym materiałem.

– autor artykułu